DoporučujemeZaložit web nebo e-shop
aktualizováno: 28.02.2020 09:13:32

JACK RUSSELL TERRIER - KENNEL - PRAGUE - CZECH

Standard - Anglický buldok

 

F.C.I.-Standard č. 149 / 16.04.2004 / GB

 

ANGLICKÝ BULDOK (Bulldog)

 

Efekt Eldorádo Kvítko z Čertova  Anglický buldok - English bulldog

 

 

ZEMĚ PŮVODU: Velká Británie

DATUM PUBLIKACE ORIGINÁLNÍHO PLATNÉHO STANDARDU: 24.03.2004

POUŽITÍ: společenský pes, „odrazující“ (?)

ZAŘAZENÍ PODLE F.C.I.: Skupina 2 pinčové a knírači, molossoidní plemena, švýcarští salašničtí psi

Sekce 2.1 molossoidní plemena, typ mastif

Bez zkoušky z výkonu.

CELKOVÝ VZHLED: krátkosrstý, podsaditý, spíše nízko posazený, široce stavěný, silný a kompaktní. Hlava je v poměru k tělu poměrně veliká, ale žádný ze znaků nesmí dominovat tak, aby byla narušena celková vyváženost, nebo aby byla nepříznivě ovlivněna pohyblivost psa. Obličejová partie krátká, tlama široká, tupá a směřuje nahoru. Jedinci vykazující respirační obtíže jsou vysoce nežádoucí. Trup krátký, s dobrou kostrou, bez sklonu k obezitě. Silné končetiny, dobře osvalené a v silné kondici. Pánevní končetiny jsou vysoké a silné, ale ve srovnání s těžkými hrudními končetinami působí poněkud lehčeji. Feny nejsou tak velkého rámce a silně vyvinuté, jako psi.

 

POVAHA / TEMPERAMENT: vzbuzuje dojem rozhodnosti, síly a aktivity. Pozorný, smělý, věrný, spolehlivý, odvážný, divokého vzhledu, ale milé povahy.

HLAVA: Při pohledu z boku se hlava jeví od týlu až ke špičce čenichu velmi vysoká a krátká. Čelo ploché, volné a jemné záhyby kůže na a kolem hlavy, nejsou však ani příliš silně vyvinuté, ani nesmí překrývat obličej. Lebeční kosti vyjádřené, široké, kvadratické a vysoké; hluboká a široká rýha mezi očima. Od stopu probíhá až ke středu temene široká a hluboká čelní rýha, která je hmatatelná až k týlnímu hrbolu. Obličejová partie od přední strany lícních kostí až po špičku čenichu krátká, s kožními záhyby.

Vzdálenost od vnitřního koutku oka (nebo od středu stopu mezi očima) až ke špičce nosu nepřesahuje vzdálenost od špičky nosu k okraji dolního pysku.

objem hlavy velký (měřeno před ušima), odpovídá přibližně kohoutkové výšce psa. Vedle očí prostorné, dobře zaoblené líce.

 

 

MOZKOVNA:

Lebka: objem mozkovny je velký. Při pohledu zepředu se zdá hlava od čelisti až po temeno velmi vysoká, ale i široká a hranatá.

Stop: hluboký, mezi očima je výrazný zářez.

OBLIČEJOVÁ ČÁST: při pohledu zepředu musí být protilehlé partie obličejové části hlavy rovnoměrně vyvážené vůči myšlené ose.

Nos: nos a nozdry velké, široké a černé, nikdy ne játrové, červené ani hnědé. Špička nosu je posazena dozadu směrem k očím. Nozdry jsou velké, široké a otevřené, oddělené svislou výraznou rovnou rýhou uprostřed.

Tlama: tlama krátká, široká, obrácená vzhůru a od koutku oka až po koutek pysků velmi hluboká. Nosní vráska nesmí rušit šikmo probíhající linii profilu.

Pysky: pysky jsou silné, široké, visící a velmi hluboké, po stranách zcela překrývají dolní čelist, ne však vpředu; tam musí pysky dosahovat až k dolnímu pysku a zcela překrývat zuby.

Čelisti/Zuby: čelisti široké, masivní a hranaté. Dolní čelist výrazně přesahuje horní čelist a stáčí se nahoru. Čelisti jsou široké a hranaté; šest malých řezáků stojí mezi široce posazenými špičáky v rovné řadě. Zuby jsou velké a silné, při zavřené tlamě nejsou vidět. Při pohledu zepředu je dolní čelist přímo pod horní čelistí a rovnoběžně s ní.

Líce: dobře zaoblené a protažené po stranách až za oči.

Oči: při pohledu zepředu dobře a hluboko usazeny v lebce, v dobré vzdálenosti od uší. Oči a stop jsou v přímce, v pravém úhlu k čelní rýze. Oči jsou široce posazeny, vnější koutky očí však nepřesahují obrys lící. Jsou kulaté, přiměřené velikosti, nejsou ani příliš zapadlé, ani příliš vystupující. Barva očí je velmi tmavá - téměř černá. Dívá-li se pes kupředu, nesmí být vidět bělmo. Pes nesmí vykazovat zřejmé oční obtíže.

Uši: vysoko nasazené, takže při pohledu zepředu tvoří přední okraj každého ucha pokračování vnější linie temene hlavy v jejím nejvyšším bodě. Uši by měly být posazené co nejdále a co nejvýše a pokud možno co nejdále od očí. Malé a tenké. "Růžové" uši jsou správné, to znamená na zadní straně ohnuté dovnitř a dozadu složené. Horní a přední okraj uší padá ven a dozadu, vnitřek ušního boltce je částečně vidět.

KRK: přiměřené délky, velmi silný, hluboký a mohutný. Dobře klenutá linie šíje, velké množství volných silných kožních záhybů na hrdle, oboustranně se tvoří od dolní čelisti až na hruď laloky.

TRUP:

Hřbetní linie: bezprostředně za plecemi hřbet lehce klesá (nejnižší bod hřbetní partie), odtud páteř stoupá k bedrům (nejvyšší bod beder je výš, než nejvyšší bod plecí), pak horní linie strměji klesá - obloukem - k ocasu (nazývá se "roach-back" - "kulatá záda"), což je pro toto plemeno charakteristický znak.

Hřbet: hřbet krátký, silný, v plecích široký, v bedrech poměrně štíhlejší.

Hrudník: hrudní koš široký, ze stran klenutý, dobře vyjádřený a hluboký. Žebra jsou klenutá a sahají daleko dozadu. Hrudní koš prostorný, kulatý a velmi hluboký od nejvyššího bodu plecí k nejnižší partii, kde se připojuje k hrudi. Mezi hrudními končetinami dostatečně nízko sahající. S velkým průměrem, za hrudními končetinami je kulatý (nikoliv plochý po stranách, ale s dobře klenutými žebry).

Spodní linie: břicho je vtažené a nevisí.

OCAS: nízko nasazený, z kořene vychází poměrně rovně a pak se ohýbá dolů. Kulatý, krátce osrstěný, bez praporců a hrubého osrstění. Přiměřeně dlouhý - spíše kratší než dlouhý - silný u kořene, rychle se zužující k jemné špičce. Nesen dolů (aniž by se konec ocasu točil nahoru) a nikdy ne nad linií hřbetu.

KONČETINY:

HRUDNÍ KONČETINY: hrudní končetiny velmi silné a mohutné, dobře vyvinuté, široce postavené, silné, svalnaté a rovné. Vnější linie se jeví spíše klenutá, ale kosti jsou rovné a silné, nejsou zkřivené ani klenuté. V poměru k pánevním končetinám jsou krátké, ale ne natolik krátké, aby se zdál hřbet dlouhý nebo aby tím trpěla aktivita psa a pes působil chromým dojmem.

Plece: plece široké, šikmo postavené a hluboké, velmi silné a svalnaté. Působí dojmem, jako by byly připevněny po stranách trupu.

Lokty: loket nízko posazen, výrazně odstává od hrudníku.

Nadprstí: nadprstí krátké, rovné a silné.

PÁNEVNÍ KONČETINY: pánevní končetiny jsou velké a svalnaté. V poměru k hrudním končetinám jsou delší, což zvedá bederní partii.

Končetiny dlouhé a svalnaté od beder až po hlezna, zadní nadprstí krátké, rovné a silné.

Koleno: kulaté a lehce vytočené ven.

Hlezno: následkem vytočení kolen stojí hlezna blíže k sobě a tlapy se vytáčejí ven. Hlezna jsou mírně zaúhlená, nízko posazená.

TLAPY: tlapy hrudních končetin rovné a velmi lehce vytočené ven, střední velikosti a přiměřeně kulaté. Tlapy pánevních končetin kulaté a kompaktní. Prsty kompaktní a silné, dobře navzájem oddělené, výrazně a vysoko klenuté.

POHYB: charakteristicky těžký a omezený, s krátkými a rychlými kroky se zdá, že jde po špičkách prstů. Pánevní končetiny nezvedá vysoko, což vypadá, jako by se klouzaly po zemi. Při běhu se plece střídavě poněkud vysouvají. Zdravý pohyb je vysoce důležitý.

OSRSTĚNÍ:

SRST: jemné struktury, krátká, hustá a hladká (tvrdá jen díky krátkosti a hustotě, nikdy však ne drátovitá srst).

BARVY: jednobarevné nebo jednobarevné s černou maskou či tlamou. Barvy (vždy by měly být zářivé a ve svém odstínu čisté): žíhaná, červená všech odstínů, plavá, žlutohnědá atd., bílá a skvrnitá (tzn. bílá v kombinaci s libovolnou z výše uvedených barev). Nepigmentovaný nos, černá a černá s hnědou jsou vysoce nežádoucí.

HMOTNOST:

Psi: 25 kg (55 liber).

Feny: 23 kg (50 liber).

VADY: jakákoliv odchylka od výše uvedených znaků má být považována za vadu a vážnost, s níž je vada posuzována, má být v přímém poměru k jejímu stupni a jejímu vlivu na zdraví a pohodu psa.

Rozhodčí se musí přesně držet tohoto standardu a brát v úvahu zvláště následující vady:

VADY:

nosní vráska převislá nebo částečně zakrývající nos.

VYŘAZUJÍCÍ VADY:

agresivita nebo přílišná bázlivost.

jedinci vykazující respirační obtíže.

vrostlý ocas.

Jedinci, vykazující fyzické nebo povahové abnormality, musí být diskvalifikováni.

Pozn.: Psi (samci) musí mít dvě zjevně normálně vyvinutá varlata, plně sestouplá v šourku.